Rozsah služeb

Rozsah poskytovaných služeb:

  1. Aplikace injekcí ( včetně inzulínu ) a infuzí
  2. Pravidelná kontrola fyziologických funkcí ( měření krevního tlaku, pulsu apod. )
  3. Odběry krve a biologického materiálu
  4. Příprava a dohled nad užíváním medikace
  5. Ošetření, převazy, výplachy pooperačních ran, proleženin, bércových vředů
  6. Ošetření diabetické nohy
  7. Péče o stomie, cévky, katétry a drény 
  8. Cvičení na lůžku, nácvik chůze s berlemi, chodítkem či protézou
  9. Péče o hydrataci a výživu
  10. Prevence dekubitů a opruzenin